Златановић Владимира Живојин. Опанчарски радник. рођен је 1921. године у Прокупљу. У Топлички партизански одред је ступио крајем 1941.године. Марта 1943. интерниран је у Немачку, где је неутврђеног датума 1944. године погинуо у логору приликом бомбардовања.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972