Ustanova: Zavod za zaštitu spomenika kulture Niš

Vrsta građe: Nepokretno kulturno dobro

Datum nastanka: 1909. godina

Lokacija originala: Prokuplje, Prokuplje

Vlasnik: DRUŠTVENA

Adresa: Ul. Nikodija Stojanovića br. 2