Жерајић Ђорђа Јеремија. Лекар, рођен је 20. фебруара 1905. године у селу Миљевцу, код Невесиња. До другог светског рата био је на служби у Прачи, Босанском Броду, Љубину и Урошевцу, а за време окупације био је лекар у Топлици, најпре у Блацу, а затим у Прокупљу.

Од 1941. године је сарађивао с партизанима. На позив партијског руководства за Топлицу. 23. марта 1944. године на пустио је Прокупље и ступио у Народноослободилачку војску. Погинуо је као управник болнице 21. српске дивизије, у борби с немцима и албанским балистима, код села Биљана на Косову, 28. јуна 1944. године.