Зећировић Мемеда Реџеп. Ћумурџија, рођен је 1909. годи не у Прокупљу.

Августа 1944. године отишао у Народноослободилачку војску и истога месеца погинуо у борби с Бугарима, код села Praja.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972