Вукосављевић Милована Драгослав. Ученик гимназије, рођен је 29. септембра 1926. године у Приштини. Априла 1941. године, настанио се као избеглица са родитељима у Прокупљу, где је наставио школовање.

Августа 1944. године ступио је у Трећу српску бригаду. Неутврђеног датума 1944. године заробили су га четници Ара же Михаиловића и заклали га у околини Крушевца.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972