Војиновић Драган, ученик гимназије. Погинуо 1944. године.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972