Антанасковић Тасе

Витомир Пикула. Угоститељски рад ник, рођен је 1922. године у Про купљу. У партизане је ступио ок тобра 1941. године. Као курира Топ личког партизанског одреда заро били су га четници Косте Пећанца и стрељали га 10. марта 1942. годи не на брду Соколини, недалеко од Прокупља.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972