Вељковић Станимира Миодраг Вељко. Овчар, рођен је 1. фебруара 1918. године у Прокупљу. У новембру 1941. године ступио је у Топлички партизан ски одред. С пролећа 1942. године постављен је за десетара у Малојастребачкој чети.

За време тзв. Аћимовићеве потере остао је с групом ра њених и болесних бораца у земуници на Малом Јастрепцу, за чију је безбедност сносно војничку одговорност пред штабом Одреда. Када су Недићеви жандарми открили и многобројним снагама опколили групу од 11 партизана у земуници, поред још седморо бораца, извршио је самоубиство 13. августа 1942. го дине.