Skupština opštine Kuršumlija 027-381-374, 381-383

MUP – OUP Kuršumlija 027-380-200

Dom Zdravlja 027-381-222, 381-335

Autobuska stanica “Niš-ekspres” 027-381-645

Autobuska stanica “Lasta” 027-381-038

Železnička stanica 027-381-158

Gradska apoteka 027-381-683

Pošta 027-381-473

Telekom Srbija 027-381-121

Lovački savez “Soko” 027-381-517

Gradska biblioteka 027-381-754

Opštinski sud 027-381-702

Elektrodistribucija 027-381-701

Javno Komunalno preduzeće “Toplica” 027-381-427

Šumsko gazdinstvo “Toplica” 027-381-325, 381-317, 380-458, 380-378

Poreska uprava 027-381-248

Fond zdravstvene zaštite 027-381-229

Centar za socijalni rad 027-381-080

Dečji vrtić “Sunce” 027-381-534

Ekonomska škola 027-389-024

Gimnazija 027-389-020

OŠ “Drinka Pavlović” 027-389-050

OŠ “Miloje Zakić” 027-381-124

Lukovska Banja 027-380-008

Prolom Banja 027-88-111

Kuršumlijska Banja 027-381-117

Vojvođanska banka 027-381-617

OTP banka 027-381-133

Komercijalna banka 027-380-820

AD “Planinka” 027-381-344

ŠIK “Kopaonik” 027-381-122

Jurofungo 027-381-259

Benzinska pumpa “NIS Jugopetrol” Rudare 027-389-014, 389-012