Васиљевић Николе Андон Грк. Пекарски радник, рођен је 20. марта 1909. године у Грчкој До другог светског рата живео је више година у Прокупљу. Од 1941. године определио се за на родноослободилачки покрет. Исте године изабран је за члана првог Градског народноослободилачког одбора Прокупља.

Фебруара 1942. године ухапшен је и интерниран у Норвешку, где су га неутврђеног датума исте године стрељали Немци у концентрационом логору.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972