Васиљевић Јожефа Марија. Домаћица, рођена је 1. децембра 1915. године у Светом Петру у Словенији. До другог светског рата живела је неколико година у Прокупљу, где је била удата за пекарског радника Андона Васиљевића.

Сарађивала је од 1941. године са Градским народноОСЛО бодилачким одбором Прокупља, прикупљала међу грађанима помоћ за партизане и обављала курирску службу измеьу пар тијских руководстава у граду и на терену. На путу ка Јастрену ухватили су је четници Драже Михаиловића и заклали у Великој Плани, 15. фебруара 1944. год.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972