У ком је манастиру у Топлици, у XV веку, постојала школа и шта се у тој школи изучавало,

У средњем веку нису постојале школе у правом смислу речи. Центра просвећивања били су углавном манастири. Један од таквих је и манастир св. Никола у Куршумлији у коме су углавном школовани кандидати за будуће свештенике и калуђере. У таквим школама су углавном преписиване црквене књиге, учио се књигов езачки занат, израда живописа и икона. Није искључено да је у Топлици постојала још једна оваква школа у манастиру Ајдановац.

IZVOR – TOPLICA KROZ VEKOVE – PETKO D. MARJANOVIĆ