Основни суд у Прокупљу
Палата правде

  1. Српске Дивизије · 027 321784

Виши суд у Прокупљу
Палата правде

  1. Српске Дивизије 2 · 027 321667

Прекршајни суд у Прокупљу
Палата правде
Таткова 1