Стошић Димитрија Добривоје. Опанчар, рођен је 1909. године у Прокупљу. Погинуо је за време савезничког бомбардовања Ниша, неутврђеног датума 1944. године.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972