Стојиљковић Војина Божидар. Земљорадник, рођен је

  1. децембра 1929. године у Прокупљу. У Топлички партизански одред ступио је 1943. године. Неутврвеног датума исте године заробили су га четни ци на планини Соколовици и заклали га.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972