Стојановић Тодора Ратомир. Берберски радник, рођен

је 1913. године у Прокупљу. у Топлички партизански одред ступио је с јесени 1941. године.

Погинуо је као борац Косаницке чете, у борби с четницима у Куршумлији, 23. фебруара 1942. године.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972