Стојановић Стојана Бранислав. Столарски радник, ровен je 1922. године у Прокупљу.

У Топлички партизански одред ступио је 1941. године. Као борац Косаничке чете, за робљен је у борби с четницима у Куршумлији, 22. фебруара 1942. године, и са већом групом заробљених партизана стрељан на кала зу из ове варошице,

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972