Стојановић Стевана Никодије Татко. Учитељ, рођен је 11. новембра 1912. године у Старој Божурни, код Прокупља. У годи нама пред други светски рат био је учитељ у добричком селу Лепа ји и један од носилаца напредног покрета у Топлици. Био је један од оснивача Топли чког партизанског одреда. Убрзо после оснивања постављен је за политичког комесара Одреда. y aвгусту 1942. године, за време Аћимовићеве потере остао је са још десет рањених и болесних бораца у земуници на Јастрепцу, за чију је безбедност сносно политичку одговорност пред штабом Одреда. Када је 13. августа непријатељ пронашао и опколио земуницу извршио је самоубиство. За изванредне заслуге у народноослободилачкој борби 14. децембра 1949. године проглашен је за народног хероја.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972