Стојановић Милутин, студент технике, родом из Горњег

Дреновца. Погинуо марта 1942. године у Магашу.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972