Стојановић Душана Александар. Берберски радник, ро ђен је 12. новембра 1921. године у Прокупљу.

У Народноослободилачку војску ступио је 1944. године. Није утврђено којој је јединици припадао. Погинуо је у борби с четницима у околини Крушевца, 6. октобра 1944. године.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972