Стојановић Чедомира Љубомир. рођен је 1913. године у Пискаљу, код Прокупља. Живео је као трговачки радник у Прокупљу, где је припадао напредном радничком Покрету.

Од 1941. године је активно уче ствовао у народноослободилачком покрету и био је борац Видовачке чете Топличког партизанског одреда.

Погинуо је 12. априла 1942. годи не у борби с Бугарима и четници ма на Ргајском вису.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972