Стефановић Саве Благоје. Цревар, рођен је 1878. године Заклали су га Бугари у Прокупљу, 14. јуна 1944. године у њего вој занатској радионици.S

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972