Стефановић Милана Радмила. Домаћица, рођена је 1912.

године. Убили су је Немци на повлачењу кроз Прокупље, септембра 1944. године.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972