Стебих Игњата Вера. Ученица гимназије, рођена је 1927.

годину у Прокупљу. Погинула је од бензинског бурета, избаченог из савезничког авиона, приликом бомбардовања немачких и бугарских трупа за време повлачена на железничкој станици

у Прокупљу. 2. септембра 1944. године.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972