Станковић Секуле Звездан. Матурант гимназије, ровен је 28. јануара 1922. године у Куршумлији. До 1941. године је жи вео у Прокупљу, као ученик гимназије и припадник напредног омладинског покрета.

По завршетку велике матуре вратио се у Куршумлију, где је сарађивао са народноослободилачким покретом и орга низовао месне активе СКОЈ-а, Марта 1943. године ухапсили су га четници и предали

Немцима. Интерниран је у Немачку. Умро је од изнурености у злогласном концентрационом Логору Матхаузен, 25. марта 1944. године.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972