Станковић Душана Војислав. Физички радник, рођен је

  1. августа 1927. године у Прокупљу. Августа 1944. године ступио је у Трећу српску бригаду. Погинуо је у борби с Немцима за ослобођење Краљева,

октобра 1944. године.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972