Станковић Драгутина Светислав. Учитељ, рођен је 15. ja нуара 1915. године у Печењевцу, код Лесковца. Окупација зем ље га је затекла на служби у добричком селу Самариновцу. Јула 1941. године изабран је за члана партијског поверен ства за Топлицу и био је један од организатора устанка у овом крају.

У ноћи између 4. и 5. фебруара 1942. године ухватили су га четници у селу Пуковцу и спровели га у нишку специјалну полицију. Десетог марта исте године предат је Немцима у логору на Црвеном крсту. Стрељан је на Бубњу.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972