Станковић Драгољуба Живојин. Електро-механичар, ро Бен је 15. марта 1924. године у Про

купљу. у Топлички партизански одред ступио је 1941. године.

Као курир Одреда заробљен је 1942. године и интерниран у Нор вешку, где је неутврђеног датума 1943. године стрељан у логору Осен.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972