Станковић Алексе Марија. Домаћица, рођена је 1918. године у Прокупљу. Почетком 1944. године прикључила се партизанима на Јастрепцу. Као партизанска болничарка заробљена је у борби с чет ницима на Јастрепцу и спроведена у Крушевац, где су је неу тврђеног датума 1944. године стрељали Немци.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972