Шта су хришћани из прокупачке нахије добили после слања делегације за Цариград 1858. године?

У XIX веку обавезе хришћанског становништва према турским господарима биле су велике. Плаћали су: хинзирију (порез на спине), аскерију (војницу), казанлију (порез на шљиве за печене ракије), палмут (жировница). Ово су биле додатне обавезе јер је већ раније утврђено да се даје трећина од жетве, мада је она често достизала и до три четвртине. Порезе и намете су самовољно

повећавале локалне власти. Раја, држећи се Хати – хумајума, а не могавши више да издржи све намете, корупцију и плачке одлучила је да пошаље једну делегацију у Цариград. Тако су хришћани из Нишког пашалука и из Лесковачке и Прокупачке нахије упутили једну делегацију од девет чланова 1858. године у Цариград. Делегација је пошла са циљем да уручи тужбу на рад локалних власти и да објасни све зулуме које су они чинили. Одмах након повратка ове делегације из Цариграда њени чланови су ухапшени. По налогу нишког паше затворена су и по два човека из сваког хришћанског места, као таоци. Нишки паша је послао своје војнике да туку сељаке, тако је резултат одласка ове делегације за Цариград био погоршање и онако тешког положаја српске раје.

IZVOR – TOPLICA KROZ VEKOVE – PETKO D. MARJANOVIĆ