Која је улога Колета Рашића у припреми устанка против Typaka y Toплици шездесетих година прошлог века?

Никола – Коле Рашић из Ниша, познати национални борац за српску ствар у другој половини XIX века, је после састанка са кнезом Миланом у Неготину 23. децембра 1858. године, одустао од планираног пута за Русију и вратио се у Ниш. Одмах је отпочео припреме за подизање устанка у неослобођеним крајевима. У том циљу почео је да обилази виђеније људе у Нишу и околини. Тако је обишао и Топлицу, Добрич и крај око Jyжие Mopaвe. у Топлици је, обилазећи виђеније људе, сакупио 274 потписа (прихватање идеје о устанку против Typaкa).

IZVOR – TOPLICA KROZ VEKOVE – PETKO D. MARJANOVIĆ