Пољопривредна школа „Радош Јовановић Сеља” у Прокупљу основана је 1927. године Указом краља Александра. 1928. године почела је са радом као Специјална пољопривредна школа у двогодишњем трајању. До Другог светског рата једина битна измена у њеном раду је прерастање у трогодишњу 1933. године. После Другог светског рата школа је међу првима обновила рад када је постала четворогодишња, коју је завршила само једна генерација ђака, јер је школа укинута 1952. године, а њени уценици су завршили школовање у Лесковцу и Приштини. Године 1958. обновљен је њен рад под именом Ратарско-тракторска школа, да би од 1960. радила под називом Центар за образовање стручних кадрова у пољопривреди. У Центру су наредних 20 година радили паралелно ратарско-тракторска школа и четворогодишња пољопривредна школа. Од 1967. Центар носи име народног хероја Радоша Јовановића Сеље. 1978. године формиран је образовни центар “Светозар Марковић”, у чији састав је ушла пољопривредна школа као ООУР за пољопривредно и индустријско усмерење, као друга фаза усмереног образовања. 1987/1988. године Центар је расформиран, заједничке основе и друга фаза су укинуте. 

Настава се изводи у кабинетско-учионичком простору и на економији, а за прехрамбену струку  обиласком предузећа у Прокупљу, Нишу, Лесковцу, Крушевцу, Александровцу и др., као и за ветеринарску струку у ветеринарским станицама и амбулантама Прокупља, Ниша, Куршумлије, Блаца и Житорађа.

Школа располаже кабинетима за рачунарство и информатику, мултимедијалну учионицу, кабинете за хемију, моторе и тракторе, ратарство, као и специјализованим учионицама за српски језик и књижевност, воћарство и виноградарство, ветеринарску струку и за прехрамбену групу предмета. Ученицима и наставницима је на располагању библиотека са преко 6000 књига. За практичну наставу служи и живинарска фарма, инкубаторска станица, машински парк, сервисна радионица и пекарска радионица.

У условима које поседује ова школа она образује и васпитава ученике за занимања на II и IV степену стручне спреме: Пољопривредни техничар, Ветеринарски техничар, Прехрамбени техничар (IV степен) и Пекар на III степену. Сваке школске године наша школа има преко 60 активних ванредних ученика, како на доквалификацији, тако и на преквалификацији.

Пољопривредна школа “Радош Јовановић Сеља”

ул. Вука Караџића бр. 1

18400 Прокупље

телефон: 027/331-213

е-мејл: poljopskolapk@gmail.com

http://poljoprivrednaskolapk.edu.rs/

r