Спасић Љубомира Драгиша. Ковачки радник, рођен је 1921. године у Прокупљу. Као припадник месне партизанске чете Прокупља ухап шен је 1942. године и спроведен у Ниш, где је стрељан на бубњу

  1. маја 1943. године.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972