Шпадијер Стевана Пуран. Пензионер, рођен је 12. cen. тембра 1896. године на Цетину. До другог светског рата је жи вео у Прокупљу.

Стрењали су га четници у селу Тулару, 20. јула 1944. године.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972