Швадијер Босиљка. Домаћица, рођена је 1890. гонине у Сувом долу, код Блаца.

До другог светског рата живела је у Прокупљу. Односила је намирнице и другу помоћ партизанима у околним селима.

Двадесетог јула 1944. године, заједно с мужем, стремали су је четници у селу Тудару.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972