Сокол Ефраима Григор. Содација, рођен je 4. повембра 1894. године у Одеси (СССР). После првог светског рата живео је са породицом у Прокупљу, где је имао радионицу за израду сода воде и оправку радио-апарата.

За време окупације, био је тумач при немачкој команди у Прокупљу и одавао је непријатељске планове партиј ском руководству у граду. Осим тога пунио је акумулаторе за радио апарате за потребе партијских техника у Топлици. С пролећа 1944. године ухапсили су га гестаповци и спро вели га у Лесковац, где је 23. априла исте године извршио самоубиство у затвору.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972