Савковић Милована Хранислав. Учитељ у пензији, рођен је 2. децембра 1871. године у шума дијском селу Трнавцима. До Ару гог светског рата био је више го дина учитељ у Топлици, најпре у Житном Потоку, а касније у Про купљу. На изборима 1926. године изабран је за председника Проку. пачке општине.

Као присталица народноослобо дилачког покрета изабран је 1941. године за првог председника Град ског народноослободилачког одбо ра Прокупља.

Ухапшен је 3. јуна 1942. године и спроведен у концентрациони логор на Црвеном крсту, код Ниша. У логору се храбродржао и певајући родољубиве и борбене песме пркосно је по шао испред немачких војника, када су га 15. децембра 1942. го дине извели и стрељали на Бубњу.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972