Савић Душана Јован. Матурант гимназије, рођен је 17. октобра 1922. у Старој Божурии. Од 1934. године се школовао у Прокупљу. По завршетку седмог разреда гимназије, 1941. године, радио је на организова њу народноослободилачког покрета у селима Добрича.

Као члан Општинског комитета КПЈ и одборник Среског народноослободилачког одбора Добрича погинуо је фебруара 1944. године, приликом извођења диверзантске акције на руше њу железничког моста и међу Прокупља и Полине.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972