Са колико војника је Станоје Главаш напао Прокупље 1806. године и ко се још, поред Главаша, истакао у борби за ослобођење Прокупља?

По налогу Карађорђа, а у циљу обезбеђења позиција код Делиграда, Главаш је требало да нападне и ослободи Топлицу од Турака. У ноћи између 7. и 8. септембра 1806. године Главаш је извршио напад на Прокупље. Овај напад је извршио са 2 500 војни ка, 500 коњаника и са једним дрвеним, окованим топом. Након ослобођена Прокупља кренуо је уз Топлицу и 9. септембра осло болио Куршумлију. Поред војске Станоја Главаша у ослобођењу Прокупља од Турака учествовали су и мештани, Срби. “У редови ма Главашеве војске истакли су се Стеван Јаковљевић (левачки заповедник) и његов брат Јован Кода из Прова, неки мани старешина Огњен, а војску су предводили Милан Рибничанин и поп – Маринко (бегунац из околине Прокупља).

IZVOR – TOPLICA KROZ VEKOVE – PETKO D. MARJANOVIĆ