Ристић Јован, ученик гимназије. Погинуо 1945. године на

Сремском фронту.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972