Ранђеловић Стојан, ученик гимназије. Погинуо 1944. године у Блацу.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972