Ракић Вукоја Драгомир Далин.

Пилот,рођен je 16. априла 1921. године у Прокупљу. По завршетку четвртог разреда гимназије у Прокупљу отишао је у подофицирску ваздухопловну школу. Октобра 1941. године ступио je у Топлички партизански одред, у чи им се редовима истакао као храбар пушкомитраљезац.

Погинуо је као десетар у Коса ичкој чети у борби с четницима у селу Спарчи, 28. фебруара 1942. године.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972