Раичевић Боривоје, ученик гимназије. Подлегао ранама

у Босни, 1944. године.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972