Радоњић Грује Миодраг Сибин. Седларски радник, рођен je 9. маја 1922. године у Прокупљу,

У Топлички партизански одред ступио је децембра 1941. године.

Као бораи Видовачке чете заро бљен је у борби с Бугарима и чет ницима, 12. априла 1942. године на Ргајском вису. Стрелали су га Бугари у Житном Потоку, јула исте године.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972