Радојковић Ставре Драгослав Пушкар, рођен је 1908. године у Прокупљу.

У својој пушкарској радионици у Прокупљу оправљао је партизанско оружје. Деветог марта 1943. године ухватили су га четници и заклали га ноћу на излазу из Прокупља.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972