Радивојевић Михаила Никола Краљ. Ученик гимназије,

рођен је 1. новембра 1925. године у Мало Плани. Као ученик па у Прокупљу, новембра 1943. год не ступио је у батаљон.Ратко Павловић Кићко” на Пасјачи. Касније је прекомандован у 5. бригаду 21. српске дивизије. Погинуо је у борби с Немцима и усташама. 24. априла 1945. y босанском селу .

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972