Радосављевић Ратка Страхиња. Ученик Средње пољопривредне школе, рођен је 1921. године у Претежани, код Прокуп ља. Похађао је пољопривредну школу у Прокупљу. Народноослободилачком покрету је пришао 1941. године, најпре као сарадник Месног комитета КПП Прокупља на разношењу партијског материјала по седима испод Јастрепца, а касније је постао члан Среског комитета СКОЈ-а Јастребачког среза. На повратку са партијског саветовања на Малом Јастрепцу ухватили су га недићевци 7. јула 1943. године у селу Пашцу и предали га Немцима.

Стрељан је на бубњу, код Ниша. 20. октобра 1943. године.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972