Радисављевић Радисава Стојадинка Милева. Матурант гимназије, ровена је 10. новембра 1921. године у Доњем Точану, кол Куршумлије. Од 1932. године је жи вела у Прокупљу. Као ученица гимназије припадала је напредном покрету омладине Прокупља.

Новембра 1941. године ступила је у Топлички партизански одред. Погинула је 10. априла 1942. године, као борац Пасјачке чете, у борби с Бугарима у селу Растовници.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972