Радисављевић Радисава Александар Јанко. Ученик гимназије, рођен је 6. фебруара 1925 године у Прокупљу. Као ученик гимназије припадао је напредном омладинском покре ту, услед чега је 1940. године ис кључен из Прокупачке гимназије. Новембра 1941. године постао је борац Топличког партизанског одреда.

Погинуо је као борац Косаниц ке чете у борби с четницима у се лу Сварчи. 28. фебруара 1942. го дине.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972