Пушењак Владимира Маран. Ученик гимназије, рођен

је 16. јануара 1925. године у Марибору. Пре другог светског pa та с мајком се настанио у Прокупљу, где је похађао гимназију. Септембра 1944. године постао је борац Четврте црногор ске пролетерске бригаде. Погинуо је у борби с Немцима за ослобођење Краљева,

неутврђеног дана у новембру исте године.

izvor – POD HISAROM – SLOBODAN NESTOROVIĆ, 1972